คู่ค้าหรือคู่แข่ง

Last updated: Sep 26, 2019  |  116 จำนวนผู้เข้าชม  |  การบริหาร

คู่ค้าหรือคู่แข่ง

คู่ค้าหรือคู่แข่ง

      ในการทำธุรกิจ คู่ค้าถือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าหุ้นส่วนในกิจการเลยทีเดียว เพราะการมีพันธมิตรเป็นคู่ค้าที่ดีนั้นย่อมทำให้เรามีโอกาสมากกว่าโดยเฉพาะการแข่งขันในตลาด โดยไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมดเนื่องจากคู่ค้าสามารถดูแลและช่วยเราได้ เพราะจะทำให้เรามีคู่ค้าที่ดีช่วยสนับสนุน อีกอย่างการมีคู่ค้าที่ดีย่อมเสมือนมีผู้ช่วยให้กิจกรรมการขายทำให้มีศักยภาพที่สามารถมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการรักษาคุณภาพของสินค้าก็เป็นเรื่องสำคัญ คู่ค้าที่ดีจะช่วยเรื่องนี้ได้มาก ต้นทุนการค้าที่สามารถต่อรองและควบคุมได้ ทำให้ต้นทุนเพิ่มได้ช้ากว่าปกติมากจึงสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น อีกทั้งคู่ค้าก็จะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง (หากตลาดไม่ทับกัน) positioning ของกลุ่มลูกค้า จะเป็นตัวแยกระหว่างคู่ค้าของเรากับเราได้ชัดเจน เช่นตลาดของเราอยู่ที่ผู้ใช้คนสุดท้าย คู่ค้าจะอยู่ที่ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้การค้าเกิดเป็นห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) นั่นเอง กลายเป็นต่างทำธุรกิจในสินค้าเดียวกันแต่แบ่งกันทำตลาด ซึ่งได้ผลตอบแทนร่วมกันนั่นเอง ซึ่งหากตลาดไม่เปลี่ยนแปลงรุนแรงมากนัก การทำธุรกิจร่วมกันก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่หาก Positioning เปลี่ยนละ คู่ค้าที่ดีก็จะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากังวล ขึ้นมาทันที เพราะถึงแม้เราจะดูแลและทำตลาดได้ดีแล้วก็ตาม หากคู่ค้าต้องการขยายมากขึ้นหรือต้องการผลักดันเรามากขึ้น ก็อาจจะทำตลาดเองใน Positioning ของเราแทน ดังนั้นคู่ค้าหรือคู่แข่ง จึงเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารให้ดี ทั้งการสั่งซื้อ การดูแลลูกค้าของเราเอง การขยายตลาดเพื่อเปิดตลาดให้กว้างขึ้นเพื่อป้องกันคู่ค้าเปลี่ยนตัวเองเป็นคู่แข่งเข้ามาทำตลาดแทนเรา และการรักษามาตรฐานการจัดจำหน่าย ตลอดจนฐานลูกค้าคนสุดท้ายไว้เสมอ และต้องไม่พลาดเพิ่มเติมคู่ค้ารายใหม่ๆมาเพิ่มเติมไว้เช่นเดียวกัน

นิพนธ์ ศรแก้ว
ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com