บริษัทฯ แจ้งย้ายสถานประกอบการ 
 
บริษัท ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด
 
92/9 หมู่ 2 ถ.รังสิต-ปทุม ต.บางพูน อ.เมืองปทุม จ.ปทุมธานี 12000

ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2565
 
เป็นต้นไป
 
ลูกค้าและผู้ติดต่อสามารถติดต่อได้ที่
 
 
โทรศัพท์ 083-085-5691
 

 
บริการด้านงานบุคคลและธุรการ
เราเป็นผู้ผสานงานในระบบบุคคล และพร้อมจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมระหว่าง ผู้ว่าจ้าง
และผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
และ เรายังบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ อาทิเช่น การดำเนินการทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ การจัดการเงินเดือนระหว่างธนาคาร และการออกสลิปเงินเดือน
รวมไปถึงการดูแลพนักงานให้มีความเข้าใจระหว่างบริษัทฯและพนักงานให้ไปในทิศทางที่ตรงกันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ขอข้อมูลเพิ่มเติม เพียงติดต่อเรา
 
 
บริการงานด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
 
เราให้บริการบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยให้คำปรึกษาและ
วางระบบคลังสินค้าตามรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ เน้นการบริหารสินค้าคงคลังให้มีสัดส่วนตามที่กำหนด
บริหารการจัดเก็บและจัดส่งให้มีความผิดพลาดต่ำ 
ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามจุดประสงค์ของลูกค้า
 

บริการงานด้าน จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ 

เรามีสินค้ากลุ่มเหล็กรูปพรรณ พร้อมจำหน่ายในราคาปลีกและราคาส่ง พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าไม่ว่าจะสั่งจำนวนมากหรือน้อย อีกทั้งยังรับตัดงานเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้และขนส่งในราคาประหยัดอีกด้วย

การวางแผนบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการดำเนินงาน


     ในบางครั้งการวางแผนการดำเนินงานที่ดี แต่อาจจะไม่ทันต่อสภาพการแข่งขันหรือขยายตัว อาจทำให้ทำงานไม่สะดวกเหมือนในครั้งแรกๆที่เริ่มทำงานได้ บริษัทฯเราให้ความสำคัญกับรายละเอียดดังกล่าว เพื่อหาวิธีทำงานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหลายด้าน เช่น การประหยัดทรัพยากรในแต่ละด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านที่มีความสามารถ หรือมีปัญหา การสร้างโอกาสในการขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการลดช่องว่างในตลาดเพื่อการเป็นผู้นำที่เหมาะสม รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวซึ่งทุกบริษัทฯมีความต้องการในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯของเราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะตระหนักดีว่าทุกองค์กรต้องการความสำเร็จไม่ใช่แค่เพื่อตนเองแต่เพราะต้องดูแลพนักงานที่ร่วมทำงานมากับบริษัทฯให้มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่สามารถทำให้มีความสุขร่วมไปกับบริษัทฯได้ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงสอบถามเรามาได้ที่ mail: logmat.info@gmail.com หากต้องการแก้ปัญหาหรือขยายความสามารถของกิจการ

ลองสอบถามกับเราดูเพื่อเป็นแนวทางให้กิจการเดินไปด้วยความสำเร็จตามที่คาดหวัง
 

การวางรูปแบบการดำเนินงาน
 
         ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจการที่กำหนดไว้ ซึ่งการออกแบบการดำเนินงานนั้น จะมีจากหลายส่วนงานมาประกอบกันเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ทั้งจากการวางแผนกำลังคน การวางแผนการตลาด การวางแผนการเงิน การวางแผนขาย การวางแผนสนับสนุน  และอีกหลายส่วนงาน เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ในหลายๆธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง รูปแบบการดำเนินงานจึงต้องสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น เพราะธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน หากวางรูปแบบการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินการอาจจะด้วยความเข้าใจผิด หรือ เพราะสถานการณ์พาไป หรือที่สับสนเพราะมีหลายประเภทในกิจการเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนต่างๆจะเป็นตัวสร้างการแข่งขันในตลาดหรืออุปสรรคได้หากองค์กรมีความเชื่องช้าเกินไป ก็อาจจะเสียโอกาสและทำให้การแข่งขันช้าลงไปด้วย เพราะโครงสร้างออกแบบมาไม่เหมาะสมกับการทำงาน จนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจ เป็นอีกสาเหตุหลักที่ต้องระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องซื้อก่อนขายที่หลัง และมีการให้เครดิตลูกค้าระยะยาวในการชำระค่าสินค้าเพิ่มเข้ามาทำให้ปัญหามากขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมลองสอบถามกับทางเราเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจในธุรกิจและนำไปปรับใช้กันได้ครับ
 
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
 
บริษัทฯ เปิดดำเนินการด้านจำหน่ายเหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน มอก.จากผู้ผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำ มีกลุ่มสินค้ามากมายกว่า 21 กลุ่มสินค้าเพื่อรองรับการให้บริการและยังบริการจัดส่ง (ในพื้นที่ให้บริการ) 
     สินค้าในกลุ่มเหล็กรูปพรรณ และ เหล็กเครื่องมือ รวมทั้งทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส สำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ทั้งจำนวนน้อยและจำนวนมาก สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ลูกค้าขนาดเล็กไปจนถึงลูกค้าระดับโครงการ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตจึงสามารถจัดหาสินค้า ได้ตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยสินค้าที่เข้าสู่คลังสินค้าของเรานั้นจะต้องมีน้ำหนักถูกต้องตามที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีสภาพสวยงาม เพราะเราคำนึงถึงการใช้งานของลูกค้า ที่จะสามารถนำสินค้าไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องปรับแต่งวัสดุ ทำให้ประหยัดเวลาและได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และหากสินค้าที่ลูกค้าต้องการใช้เพียงจำนวนน้อย  เรายินดีให้บริการ
   เพื่อความสะดวกของลูกค้าทุกประเภท ทางเราได้จัดเตรียมสินค้าและบริการให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า และ รับสินค้าได้หลากหลายช่องทาง ทั้งโดยรถขนส่งของบริษัทฯ และ การส่งผ่านขนส่งภายนอกบริษัทฯ ทั้ง kerry หรือ กลุ่มขนส่ง ต่างๆ ที่สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย
 


   
สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัทฯ พร้อมสัมภาษณ์ทันที (จุดสังเกต หลังแม็คโครรังสิต)

หรือสามารถส่งประวัติมาที่ mail : logmatsteel@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล 099-126-7779 , 02-992-2934

 

 

 ประโยชน์ของการใช้ Outsource

  • ลดปัญหาด้านบุคลากร
  • ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
  • ลดปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายกิจการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถมากขึ้น
  • ควบคุมขนาดองค์กรให้มีความกระชับในการดำเนินงาน
  • ทำให้ต้นทุนมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

บทความ

ความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สนใจอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่ต้องการแท้จริง

ไวรัส ได้เปลี่ยนการทำธุรกิจเราไปแค่ไหน

การติดต่อหรือติดตามลูกค้าได้มากกว่าออเดอร์

การควบคุมความเสี่ยง หรือการลดภาวะความเสี่ยง

งานเลี้ยงปีใหม่

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี , 329 ผู้ชม

ตรวจสินค้า

Check Inventory , 363 ผู้ชม

ตรวจสุขภาพ

กิจกรรมต่างๆ , 376 ผู้ชม

็ฺHBD พนักงาน

กิจกรรมต่างๆ , 418 ผู้ชม

นักศึกษาฝึกงาน

กิจกรรมต่างๆ , 865 ผู้ชม

งานจัดส่ง

งานจัดส่งสินค้า , 461 ผู้ชม

HBD Feb21

กิจกรรมต่างๆ , 545 ผู้ชม

พันธมิตรของเรา

จำหน่ายและบริการ เครื่องปรับอากาศ และ อะไหล่ แบรนด์ชั้นนำ ในกลุ่ม เหนือน้ำแอร์ 


image
ให้บริการงานโลหะ ตัด เชื่อม พับ ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ และ บริการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ บ้าน/โครงการ/โรงงาน

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่อย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ

เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด

 
การบริหารองค์กรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้
การมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
การกำหนดแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติได้จริง
การประเมินศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อป้องกันความอ่อนแอ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันใหม่ๆ
การรักษาฐานลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงในรายได้
การควบคุมต้นทุนที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เวลาธุรกิจปรับตัว
การสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนจากสินค้าที่หลากหลาย
การมีความสามารถในการดูแลพนักงานและชุมชนของตนเองได้ดีไปด้วยกัน

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

https://www.price.moc.go.th/th/node/210

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้