บริษัท ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด
 
92/9 หมู่ 2 ถ.รังสิต-ปทุม ต.บางพูน อ.เมือง ปทุม จ.ปทุมธานี 12000


 
 
โทรศัพท์
02-115-5596
02-000-9224
083-085-5691
 

 
   
 
 
 
ให้บริการปรับแก้ไขจุดอ่อน และ เพิ่มเติมจุดแข็ง
 
ในธุรกิจ SME มันจะพบปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่กลับกลายเป็นมีความผิดพลาดสูงขึ้น หรือ มีต้นทุนที่แพงขึ้นกว่าที่ควร ปัญหาด้านการจัดการหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีระบบสนับสนุนที่ดี ก็ต้องมี Process งานที่ดีด้วย แต่ในหลายๆกรณีเรามักจะมองไม่เห็นประเด็นนั้น การผสมผสาน ทุกๆงานให้สามารถดำเนินได้ตามแผนงานไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่เข้าใจหากไม่มีแนวทางและรูปแบบในการจัดการที่เหมาะสม จากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความสำเร็จในอดีตไม่ใช่ตัวบอกความสำเร็จในอนาคตอีกแล้ว หากคุณกำลังมีปัญหาลักษณะนี้ลองติดต่อเราเพื่อค้นหาจุดอ่อน และเพิ่มเติมจุดแข็ง เพื่อให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่นั้นมีความมั่นคง และ ยืดหยุ่นได้ทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี เพราะเราต้องมีความเข้าใจที่จะป้องกันตัวเอง และ เตรียมเดินหน้าให้กับธุรกิจ
 
บริการงานด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
 
เราให้บริการบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยให้คำปรึกษาและ
วางระบบคลังสินค้าตามรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ เน้นการบริหารสินค้าคงคลังให้มีสัดส่วนตามที่กำหนด
บริหารการจัดเก็บและจัดส่งให้มีความผิดพลาดต่ำ 
ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามจุดประสงค์ของลูกค้า
 
ให้บริการด้านการอบรมและแนะนำการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดข้อผิดพลาดต่างๆ
 
เรามีบริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า ที่มีความปลอดภัยขนาด 300 - 500 ตรม.และ รถขนส่งตู้ทึบสำหรับจัดส่งสินค้า พร้อมพนักงานติดรถ เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ครบวงจร
เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ต้องการมีภาระด้านพนักงานขนส่ง และยังไม่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ
เรายินดีให้คำแนะนำและให้บริการกับลูกค้า ขนาดเล็กและ SME ที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ และยังไม่อยากลงทุนมากนัก 
 

การวางแผนบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการดำเนินงาน


     ในบางครั้งการวางแผนการดำเนินงานที่ดี แต่อาจจะไม่ทันต่อสภาพการแข่งขันหรือขยายตัว อาจทำให้ทำงานไม่สะดวกเหมือนในครั้งแรกๆที่เริ่มทำงานได้ บริษัทฯเราให้ความสำคัญกับรายละเอียดดังกล่าว เพื่อหาวิธีทำงานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหลายด้าน เช่น การประหยัดทรัพยากรในแต่ละด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านที่มีความสามารถ หรือมีปัญหา การสร้างโอกาสในการขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการลดช่องว่างในตลาดเพื่อการเป็นผู้นำที่เหมาะสม รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวซึ่งทุกบริษัทฯมีความต้องการในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯของเราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะตระหนักดีว่าทุกองค์กรต้องการความสำเร็จไม่ใช่แค่เพื่อตนเองแต่เพราะต้องดูแลพนักงานที่ร่วมทำงานมากับบริษัทฯให้มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่สามารถทำให้มีความสุขร่วมไปกับบริษัทฯได้ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงสอบถามเรามาได้ที่ mail: logmat.info@gmail.com หากต้องการแก้ปัญหาหรือขยายความสามารถของกิจการ
 
ลองสอบถามกับเราดูเพื่อเป็นแนวทางให้กิจการเดินไปด้วยความสำเร็จตามที่คาดหวัง
 
 
การวางรูปแบบการดำเนินงาน
 
         ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจการที่กำหนดไว้ ซึ่งการออกแบบการดำเนินงานนั้น จะมีจากหลายส่วนงานมาประกอบกันเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ทั้งจากการวางแผนกำลังคน การวางแผนการตลาด การวางแผนการเงิน การวางแผนขาย การวางแผนสนับสนุน  และอีกหลายส่วนงาน เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ในหลายๆธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง รูปแบบการดำเนินงานจึงต้องสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น เพราะธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน หากวางรูปแบบการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินการอาจจะด้วยความเข้าใจผิด หรือ เพราะสถานการณ์พาไป หรือที่สับสนเพราะมีหลายประเภทในกิจการเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนต่างๆจะเป็นตัวสร้างการแข่งขันในตลาดหรืออุปสรรคได้หากองค์กรมีความเชื่องช้าเกินไป ก็อาจจะเสียโอกาสและทำให้การแข่งขันช้าลงไปด้วย เพราะโครงสร้างออกแบบมาไม่เหมาะสมกับการทำงาน จนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจ เป็นอีกสาเหตุหลักที่ต้องระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องซื้อก่อนขายที่หลัง และมีการให้เครดิตลูกค้าระยะยาวในการชำระค่าสินค้าเพิ่มเข้ามาทำให้ปัญหามากขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมลองสอบถามกับทางเราเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจในธุรกิจและนำไปปรับใช้กันได้ครับ
 

 ประโยชน์ของการใช้ Outsource

  • ลดปัญหาด้านบุคลากร
  • ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
  • ลดปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายกิจการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถมากขึ้น
  • ควบคุมขนาดองค์กรให้มีความกระชับในการดำเนินงาน
  • ทำให้ต้นทุนมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

บทความ

งานจัดซื้อและคลัง จำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกันเพื่อให้การรับสินค้า และ การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารคลังสินค้า มีผลต่อการวางแผนทั้งระบบของธุรกิจ และเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารต้นทุนอีกด้วย

การทำความเข้าใจการประสานงานระหว่าง คลังสินค้า และหน่วยงานอื่นๆ

การจะทำอะไรก็ตามต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้น

งานเลี้ยงปีใหม่

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี , 790 ผู้ชม

ตรวจสินค้า

Check Inventory , 761 ผู้ชม

ตรวจสุขภาพ

กิจกรรมต่างๆ , 808 ผู้ชม

็ฺHBD พนักงาน

กิจกรรมต่างๆ , 836 ผู้ชม

ตรวจนับสต๊อกสินค้า

Check Inventory , 1210 ผู้ชม

นักศึกษาฝึกงาน

กิจกรรมต่างๆ , 1630 ผู้ชม

งานจัดส่ง

งานจัดส่งสินค้า , 845 ผู้ชม

HBD Feb21

กิจกรรมต่างๆ , 911 ผู้ชม

พันธมิตรของเรา

จำหน่ายและบริการ เครื่องปรับอากาศ และ อะไหล่ แบรนด์ชั้นนำ ในกลุ่ม เหนือน้ำแอร์ 


image
ให้บริการด้านสารสนเทศ เขียนโปรแกรมตามลักษณะงาน จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วางระบบ IT
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ และ บริการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ บ้าน/โครงการ/โรงงาน

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่อย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ

เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด

 
การบริหารองค์กรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้
การมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
การกำหนดแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติได้จริง
การประเมินศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อป้องกันความอ่อนแอ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันใหม่ๆ
การรักษาฐานลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงในรายได้
การควบคุมต้นทุนที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เวลาธุรกิจปรับตัว
การสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนจากสินค้าที่หลากหลาย
การมีความสามารถในการดูแลพนักงานและชุมชนของตนเองได้ดีไปด้วยกัน
 

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

https://www.price.moc.go.th/th/node/210

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้