บริการของเรา
บริการด้านงานบุคคลและธุรการ
เราเป็นผู้ผสานงานในระบบบุคคล และพร้อมจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมระหว่าง ผู้ว่าจ้าง
และผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
และ เรายังบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ อาทิเช่น การดำเนินการทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ การจัดการเงินเดือนระหว่างธนาคาร และการออกสลิปเงินเดือน
รวมไปถึงการดูแลพนักงานให้มีความเข้าใจระหว่างบริษัทฯและพนักงานให้ไปในทิศทางที่ตรงกันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม เพียงติดต่อเรา

 
บริการงานด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
 
เราให้บริการบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยให้คำปรึกษาและ
วางระบบคลังสินค้าตามรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ เน้นการบริหารสินค้าคงคลังให้มีสัดส่วนตามที่กำหนด
บริหารการจัดเก็บและจัดส่งให้มีความผิดพลาดต่ำ 
ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามจุดประสงค์ของลูกค้า

 

การวางแผนบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการดำเนินงาน


     บางครั้งการวางแผนการดำเนินงานที่ไม่ทันต่อสภาพการแข่งขันหรือขยายตัว อาจทำให้ทำงานไม่สะดวกเหมือนในครั้งแรกๆที่เริ่มทำงานได้ บริษัทฯ เราให้ความสำคัญกับรายละเอียดดังกล่าว เพื่อหาวิธีทำงานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหลายด้าน เช่น การประหยัดทรัพยากรในแต่ละด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านที่มีความสามารถ หรือมีปัญหา การสร้างโอกาสในการขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการลดช่องว่างในตลาดเพื่อการเป็นผู้นำที่เหมาะสม รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวซึ่งทุกบริษัทฯมีความต้องการในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯของเราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะตระหนักดีว่าทุกองค์กรต้องการความสำเร็จไม่ใช่แค่เพื่อตนเองแต่เพราะต้องดูแลพนักงานที่ร่วมทำงานมากับบริษัทฯให้มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่สามารถทำให้มีความสุขร่วมไปกับบริษัทฯได้
ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงสอบถามเรามาได้ที่ mail logmat.info@gmail.com หากต้องการแก้ปัญหาลองสอบถามกับเราดูเพื่อเป็นแนวทางให้กิจการเดินไปด้วยความสำเร็จ
 
การวางรูปแบบการดำเนินงาน
 
         ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจการที่กำหนดไว้ ซึ่งการออกแบบการดำเนินงานนั้น จะมีจากหลายส่วนงานมาประกอบกันเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ทั้งจากการวางแผนกำลังคน การวางแผนการตลาด การวางแผนการเงิน การวางแผนขาย การวางแผนสนับสนุน  และอีกหลายส่วนงาน เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ในหลายๆธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง รูปแบบการดำเนินงานจึงต้องสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น เพราะธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน หากวางรูปแบบการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินการอาจจะด้วยความเข้าใจผิด หรือ เพราะสถานการณ์พาไป หรือที่สับสนเพราะมีหลายประเภทในกิจการเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนต่างๆจะเป็นตัวสร้างการแข่งขันในตลาดหรืออุปสรรคได้หากองค์กรมีความเชื่องช้าเกินไป ก็อาจจะเสียโอกาสและทำให้การแข่งขันช้าลงไปด้วย เพราะโครงสร้างออกแบบมาไม่เหมาะสมกับการทำงาน จนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจ เป็นอีกสาเหตุหลักที่ต้องระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องซื้อก่อนขายที่หลัง และมีการให้เครดิตลูกค้าระยะยาวในการชำระค่าสินค้าเพิ่มเข้ามาทำให้ปัญหามากขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมลองสอบถามกับทางเราเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจในธุรกิจและนำไปปรับใช้กันได้ครับ
 

 ประโยชน์ของการใช้ Outsource

           สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนในแต่ละปี เป็นการควบคุมต้นทุนการบริหารประจำ (Fix cost) และสามารถควบคุมคุณภาพได้ตามผลงานที่ตกลงกันไว้ (ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลง) รวมทั้งการลดปัญหาด้านบุคลากร(การมีบุคลากรไม่เพียงพอ,การพัฒนาบุคลากร,ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน,ฯลฯ)ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องด้านการทำงานได้ เช่น ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน/ค่าเสื่อมในอุปกรณ์/ค่าความเสี่ยงจากบุคลากรและสินค้า/ฯลฯ

            บริษัทฯของเรามีความชำนาญในด้านการวางแผนจัดการภายในองค์กร เรามีความชำนาญที่หลากหลายเหมาะกับทุกธุรกิจ เช่น ด้านการจัดการองค์กร, งานด้านคลังสินค้า, งานด้านทรัพยากรมนุษย์, งานด้านสารสนเทศ, งานด้านการตลาด, งานด้านการขาย เป็นต้น เราสามารถยืดหยุ่นการทำงานให้เข้ากับธุรกิจได้หลากหลายลักษณะ เพราะเราคำนึงถึงธุรกิจหลักของลูกค้าเป็นสำคัญดังนั้น เราจึงพร้อมปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมสำหรับดูแลธุรกิจของลูกค้าตามธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บทความ

ยูนิฟอร์มบริษัท ประจำปี 2020 , 1 ผู้ชม

กิจกรรมต่างๆ , 52 ผู้ชม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี , 59 ผู้ชม

กิจกรรมต่างๆ , 46 ผู้ชม

กิจกรรมต่างๆ , 116 ผู้ชม

พันธมิตรของเรา

จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ และ สเตนเลส มาตราฐานอุตสาหกรรม 

กลุ่มฉาก/รางน้ำ/แป๊บ/เหล็กแผ่น/เหล็กเครื่องมือ

ให้บริการงานโลหะ ตัด เชื่อม พับ ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ และ บริการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ บ้าน/โครงการ/โรงงาน

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่อย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ

เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด

 

การบริหารองค์กรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้

การมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

การกำหนดแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติได้จริง

การประเมินศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อป้องกันความอ่อนแอ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันใหม่ๆ

การรักษาฐานลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงในรายได้

การควบคุมต้นทุนที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เวลาธุรกิจปรับตัว

การสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนจากสินค้าที่หลากหลาย

การมีความสามารถในการดูแลพนักงานและชุมชนของตนเองได้ดีไปด้วยกัน

 ค่าสถิติโลกตามเวลาจริง

  • ประชากรโลก
  • รัฐบาลและเศรษฐกิจ
  • สังคมและสื่อ
  • สิ่งแวดล้อม
  • อาหาร
  • น้ำ
  • พลังงาน
  • สาธารณสุข

ที่มา : https://www.worldometers.info/th/

Powered by MakeWebEasy.com