บริการของเรา
บริการด้านงานบุคคลและธุรการ
เราเป็นผู้ผสานงานในระบบบุคคล และพร้อมจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมระหว่าง ผู้ว่าจ้าง
และผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
และ เรายังบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ อาทิเช่น การดำเนินการทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ การจัดการเงินเดือนระหว่างธนาคาร และการออกสลิปเงินเดือน
รวมไปถึงการดูแลพนักงานให้มีความเข้าใจระหว่างบริษัทฯและพนักงานให้ไปในทิศทางที่ตรงกันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ขอข้อมูลเพิ่มเติม เพียงติดต่อเรา
 
 
บริการงานด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
 
เราให้บริการบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยให้คำปรึกษาและ
วางระบบคลังสินค้าตามรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ เน้นการบริหารสินค้าคงคลังให้มีสัดส่วนตามที่กำหนด
บริหารการจัดเก็บและจัดส่งให้มีความผิดพลาดต่ำ 
ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามจุดประสงค์ของลูกค้า
 
 

การวางแผนบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการดำเนินงาน


     ในบางครั้งการวางแผนการดำเนินงานที่ดี แต่อาจจะไม่ทันต่อสภาพการแข่งขันหรือขยายตัว อาจทำให้ทำงานไม่สะดวกเหมือนในครั้งแรกๆที่เริ่มทำงานได้ บริษัทฯเราให้ความสำคัญกับรายละเอียดดังกล่าว เพื่อหาวิธีทำงานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหลายด้าน เช่น การประหยัดทรัพยากรในแต่ละด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านที่มีความสามารถ หรือมีปัญหา การสร้างโอกาสในการขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการลดช่องว่างในตลาดเพื่อการเป็นผู้นำที่เหมาะสม รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวซึ่งทุกบริษัทฯมีความต้องการในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯของเราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะตระหนักดีว่าทุกองค์กรต้องการความสำเร็จไม่ใช่แค่เพื่อตนเองแต่เพราะต้องดูแลพนักงานที่ร่วมทำงานมากับบริษัทฯให้มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่สามารถทำให้มีความสุขร่วมไปกับบริษัทฯได้ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงสอบถามเรามาได้ที่ mail: logmat.info@gmail.com หากต้องการแก้ปัญหาหรือขยายความสามารถของกิจการ

ลองสอบถามกับเราดูเพื่อเป็นแนวทางให้กิจการเดินไปด้วยความสำเร็จตามที่คาดหวัง
 

การวางรูปแบบการดำเนินงาน
 
         ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจการที่กำหนดไว้ ซึ่งการออกแบบการดำเนินงานนั้น จะมีจากหลายส่วนงานมาประกอบกันเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ทั้งจากการวางแผนกำลังคน การวางแผนการตลาด การวางแผนการเงิน การวางแผนขาย การวางแผนสนับสนุน  และอีกหลายส่วนงาน เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ในหลายๆธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง รูปแบบการดำเนินงานจึงต้องสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น เพราะธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน หากวางรูปแบบการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินการอาจจะด้วยความเข้าใจผิด หรือ เพราะสถานการณ์พาไป หรือที่สับสนเพราะมีหลายประเภทในกิจการเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนต่างๆจะเป็นตัวสร้างการแข่งขันในตลาดหรืออุปสรรคได้หากองค์กรมีความเชื่องช้าเกินไป ก็อาจจะเสียโอกาสและทำให้การแข่งขันช้าลงไปด้วย เพราะโครงสร้างออกแบบมาไม่เหมาะสมกับการทำงาน จนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจ เป็นอีกสาเหตุหลักที่ต้องระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องซื้อก่อนขายที่หลัง และมีการให้เครดิตลูกค้าระยะยาวในการชำระค่าสินค้าเพิ่มเข้ามาทำให้ปัญหามากขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมลองสอบถามกับทางเราเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจในธุรกิจและนำไปปรับใช้กันได้ครับ
 

 ประโยชน์ของการใช้ Outsource

 • ลดปัญหาด้านบุคลากร
 • ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
 • ลดปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายกิจการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถมากขึ้น
 • ควบคุมขนาดองค์กรให้มีความกระชับในการดำเนินงาน
 • ทำให้ต้นทุนมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

บทความ

ผู้รับจ้างทำงาน

ทำอะไรให้มากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มให้มาก แตกต่างก็ได้

การแข่งขัน และ การเปลี่ยนแปลง

งานแอร์ , 23 ผู้ชม

งานแอร์ , 24 ผู้ชม

ยูนิฟอร์มบริษัท ประจำปี 2020 , 28 ผู้ชม

กิจกรรมต่างๆ , 65 ผู้ชม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี , 86 ผู้ชม

พันธมิตรของเรา

จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ และ สเตนเลส มาตราฐานอุตสาหกรรม 

กลุ่มฉาก/รางน้ำ/แป๊บ/เหล็กแผ่น/เหล็กเครื่องมือ

ให้บริการงานโลหะ ตัด เชื่อม พับ ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ และ บริการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ บ้าน/โครงการ/โรงงาน

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่อย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ

เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด

 

การบริหารองค์กรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้

การมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

การกำหนดแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติได้จริง

การประเมินศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อป้องกันความอ่อนแอ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันใหม่ๆ

การรักษาฐานลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงในรายได้

การควบคุมต้นทุนที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เวลาธุรกิจปรับตัว

การสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนจากสินค้าที่หลากหลาย

การมีความสามารถในการดูแลพนักงานและชุมชนของตนเองได้ดีไปด้วยกัน

 ค่าสถิติโลกตามเวลาจริง

 • ประชากรโลก
 • รัฐบาลและเศรษฐกิจ
 • สังคมและสื่อ
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหาร
 • น้ำ
 • พลังงาน
 • สาธารณสุข

ที่มา : https://www.worldometers.info/th/

Powered by MakeWebEasy.com