บริษัท ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด
 
92/9 หมู่ 2 ถ.รังสิต-ปทุม ต.บางพูน อ.เมือง ปทุม จ.ปทุมธานี 12000

 
Mail : Logmat.info@gmail.com
 
โทรศัพท์
02-115-5596
02-000-9224
083-085-5691
  
 ประกาศแจ้งเตือน
บริษัทฯ มิได้มีการทำประกาศรับสมัครงานดังภาพที่ปรากฎ และ ไม่มีส่วนรู้เห็น กับผู้ที่แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ และ โลโก้ บริษัทฯ
ไปใช้ทำประกาศรับสมัครงานดังภาพ 
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่กระทำการดังกล่าว ได้ยกเลิกและหยุดดำเนินการให้บริษัทฯเสียหาย และ ใช้ชื่อบริษัทฯและโลโก้ ไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดทุกกรณี
บริษัทฯ ดำเนินการแจ้งความเอาผิดผู้กระทำดังกล่าว
 
จึงขอแจ้งให้ทุกท่านที่เห็นข้อความดังกล่าวใน Facebook หรือ หน้า Social ต่างๆ ได้อย่าหลงเชื่อ เด็ดขาด

 
 
   
 
 
 
ให้บริการปรับแก้ไขจุดอ่อน และ เพิ่มเติมจุดแข็ง
 
ในธุรกิจ SME มันจะพบปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่กลับกลายเป็นมีความผิดพลาดสูงขึ้น หรือ มีต้นทุนที่แพงขึ้นกว่าที่ควร ปัญหาด้านการจัดการหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีระบบสนับสนุนที่ดี ก็ต้องมี Process งานที่ดีด้วย แต่ในหลายๆกรณีเรามักจะมองไม่เห็นประเด็นนั้น การผสมผสาน ทุกๆงานให้สามารถดำเนินได้ตามแผนงานไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่เข้าใจหากไม่มีแนวทางและรูปแบบในการจัดการที่เหมาะสม จากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความสำเร็จในอดีตไม่ใช่ตัวบอกความสำเร็จในอนาคตอีกแล้ว หากคุณกำลังมีปัญหาลักษณะนี้ลองติดต่อเราเพื่อค้นหาจุดอ่อน และเพิ่มเติมจุดแข็ง เพื่อให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่นั้นมีความมั่นคง และ ยืดหยุ่นได้ทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี เพราะเราต้องมีความเข้าใจที่จะป้องกันตัวเอง และ เตรียมเดินหน้าให้กับธุรกิจ
 
บริการงานด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
 
เราให้บริการบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยให้คำปรึกษาและ
วางระบบคลังสินค้าตามรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ เน้นการบริหารสินค้าคงคลังให้มีสัดส่วนตามที่กำหนด
บริหารการจัดเก็บและจัดส่งให้มีความผิดพลาดต่ำ 
ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามจุดประสงค์ของลูกค้า
 
ให้บริการด้านการอบรมและแนะนำการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดข้อผิดพลาดต่างๆ
 
เรามีบริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า ที่มีความปลอดภัยขนาด 300 - 500 ตรม.และ รถขนส่งตู้ทึบสำหรับจัดส่งสินค้า พร้อมพนักงานติดรถ เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ครบวงจร
เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ต้องการมีภาระด้านพนักงานขนส่ง และยังไม่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ
เรายินดีให้คำแนะนำและให้บริการกับลูกค้า ขนาดเล็กและ SME ที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ และยังไม่อยากลงทุนมากนัก 
 

การวางแผนบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการดำเนินงาน


     ในบางครั้งการวางแผนการดำเนินงานที่ดี แต่อาจจะไม่ทันต่อสภาพการแข่งขันหรือขยายตัว อาจทำให้ทำงานไม่สะดวกเหมือนในครั้งแรกๆที่เริ่มทำงานได้ บริษัทฯเราให้ความสำคัญกับรายละเอียดดังกล่าว เพื่อหาวิธีทำงานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหลายด้าน เช่น การประหยัดทรัพยากรในแต่ละด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านที่มีความสามารถ หรือมีปัญหา การสร้างโอกาสในการขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการลดช่องว่างในตลาดเพื่อการเป็นผู้นำที่เหมาะสม รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวซึ่งทุกบริษัทฯมีความต้องการในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯของเราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะตระหนักดีว่าทุกองค์กรต้องการความสำเร็จไม่ใช่แค่เพื่อตนเองแต่เพราะต้องดูแลพนักงานที่ร่วมทำงานมากับบริษัทฯให้มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่สามารถทำให้มีความสุขร่วมไปกับบริษัทฯได้ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงสอบถามเรามาได้ที่ mail: logmat.info@gmail.com หากต้องการแก้ปัญหาหรือขยายความสามารถของกิจการ
 
ลองสอบถามกับเราดูเพื่อเป็นแนวทางให้กิจการเดินไปด้วยความสำเร็จตามที่คาดหวัง
 
 
การวางรูปแบบการดำเนินงาน
 
         ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจการที่กำหนดไว้ ซึ่งการออกแบบการดำเนินงานนั้น จะมีจากหลายส่วนงานมาประกอบกันเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ทั้งจากการวางแผนกำลังคน การวางแผนการตลาด การวางแผนการเงิน การวางแผนขาย การวางแผนสนับสนุน  และอีกหลายส่วนงาน เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ในหลายๆธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง รูปแบบการดำเนินงานจึงต้องสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น เพราะธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน หากวางรูปแบบการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินการอาจจะด้วยความเข้าใจผิด หรือ เพราะสถานการณ์พาไป หรือที่สับสนเพราะมีหลายประเภทในกิจการเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนต่างๆจะเป็นตัวสร้างการแข่งขันในตลาดหรืออุปสรรคได้หากองค์กรมีความเชื่องช้าเกินไป ก็อาจจะเสียโอกาสและทำให้การแข่งขันช้าลงไปด้วย เพราะโครงสร้างออกแบบมาไม่เหมาะสมกับการทำงาน จนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจ เป็นอีกสาเหตุหลักที่ต้องระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องซื้อก่อนขายที่หลัง และมีการให้เครดิตลูกค้าระยะยาวในการชำระค่าสินค้าเพิ่มเข้ามาทำให้ปัญหามากขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมลองสอบถามกับทางเราเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจในธุรกิจและนำไปปรับใช้กันได้ครับ
 

 ประโยชน์ของการใช้ Outsource

  • ลดปัญหาด้านบุคลากร
  • ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
  • ลดปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายกิจการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถมากขึ้น
  • ควบคุมขนาดองค์กรให้มีความกระชับในการดำเนินงาน
  • ทำให้ต้นทุนมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

บทความ

งานจัดซื้อและคลัง จำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกันเพื่อให้การรับสินค้า และ การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารคลังสินค้า มีผลต่อการวางแผนทั้งระบบของธุรกิจ และเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารต้นทุนอีกด้วย

การทำความเข้าใจการประสานงานระหว่าง คลังสินค้า และหน่วยงานอื่นๆ

การจะทำอะไรก็ตามต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้น

งานเลี้ยงปีใหม่

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี , 1240 ผู้ชม

ตรวจสินค้า

Check Inventory , 1195 ผู้ชม

ตรวจสุขภาพ

กิจกรรมต่างๆ , 1229 ผู้ชม

็ฺHBD พนักงาน

กิจกรรมต่างๆ , 1073 ผู้ชม

ตรวจนับสต๊อกสินค้า

Check Inventory , 1729 ผู้ชม

นักศึกษาฝึกงาน

กิจกรรมต่างๆ , 2098 ผู้ชม

งานจัดส่ง

งานจัดส่งสินค้า , 1203 ผู้ชม

HBD Feb21

กิจกรรมต่างๆ , 1112 ผู้ชม

พันธมิตรของเรา

จำหน่ายและบริการ เครื่องปรับอากาศ และ อะไหล่ แบรนด์ชั้นนำ ในกลุ่ม เหนือน้ำแอร์ 


image
ให้บริการด้านสารสนเทศ เขียนโปรแกรมตามลักษณะงาน จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วางระบบ IT
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ และ บริการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ บ้าน/โครงการ/โรงงาน

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่อย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ

เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด

 
การบริหารองค์กรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้
การมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
การกำหนดแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติได้จริง
การประเมินศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อป้องกันความอ่อนแอ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันใหม่ๆ
การรักษาฐานลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงในรายได้
การควบคุมต้นทุนที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เวลาธุรกิจปรับตัว
การสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนจากสินค้าที่หลากหลาย
การมีความสามารถในการดูแลพนักงานและชุมชนของตนเองได้ดีไปด้วยกัน
 

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

https://www.price.moc.go.th/th/node/210

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้