บริการของเรา
บริการด้านงานบุคคลและธุรการ
เราเป็นผู้ผสานงานจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมระหว่าง ผู้ว่าจ้าง
และผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
บริการงานด้านคลังสินค้าและจัดส่ง

เราให้บริการบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยให้คำปรึกษาและ
วางระบบคลังสินค้าตามธุรกิจ
การวางแผนการดำเนินงาน

     บางครั้งการวางแผนการดำเนินงานที่ไม่ทันต่อสภาพการแข่งขันหรือขยายตัว อาจทำให้ทำงานไม่สะดวกเหมือนในครั้งแรกๆที่เริ่มทำงานได้ บริษัทฯ เราให้ความสำคัญกับรายละเอียดดังกล่าว เพื่อหาวิธีทำงานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหลายด้าน
เช่น การประหยัดทรัพยากร การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างโอกาสในการขาย การลดช่องว่างในตลาดเพื่อการแข่งขันที่เหมาะสม การเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว ฯลฯ
การวางรูปแบบการดำเนินงาน

         ถือเป็นเรื่องสำคัญในการวางรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจการที่กำหนดไว้ ซึ่งการออกแบบการดำเนินงานนั้น จะมีจากหลายส่วนมาประกอบเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ทั้งจากการวางแผนกำลังคน การวางแผนการตลาด การวางแผนการเงิน การวางแผนขาย การวางแผน.ฯลฯ อีกมากเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ในหลายธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

ประโยชน์ของการใช้ Outsource

     ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนในแต่ละปีเป็นการควบคุมต้นทุนประจำ (Fix cost)ควบคุมคุณภาพได้ตามผลงานที่ตกลงกันไว้ (ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกัน)ลดปัญหาด้านบุคลากร (การมีบุคลากรไม่เพียงพอ การพัฒนาบุคลากร ฯลฯลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องด้านการทำงานได้ เช่น ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน/ค่า

     เสื่อมในอุปกรณ์/ค่าความเสี่ยงจากบุคลากรและสินค้า/ฯลฯบริการที่เรามีความชำนาญ การวางแผนจัดการภายในองค์กรเรามีความชำนาญที่หลากหลายเหมาะกับทุกธุรกิจ เช่น ด้านการจัดการองค์กร, งานด้านคลังสินค้า, งานด้านทรัพยากรมนุษย์, งานด้านสารสนเทศ เป็นต้น

บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

แนะ 10 วิธีปกปิดข้อมูลส่วนตัวไม่ทิ้งไว้บนโลกดิจิทัล ในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นช่วยให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต นั่นอาจทำให้ทุกการเชื่อมต่อผู้ใช้ทิ้งได้ทิ้งรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญ ๆ เอาไว้โดยไม่รู้ตัว เหมือนดังข่าวเรื่อง Facebook โดนรายงานว่าให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้แก่ Huawei ทำให้เห็นได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของเราอยุ่บนอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมาก และข้อมูลเหล่านี้อาจจะกำลังถูกบุคคลที่สามใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อนำมาหากำไรให้กับตนเอง วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยลดการทิ้งข้อมูลสำคัญไว้บนโลกออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านสามารถทำตามได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ดังนี้

ริ่มต้นกันแล้วสำหรับช่วงเทศกาลช็อปปิ้ง Black Friday ของปีนี้ ที่เหล่าบรรดานักช็อปปิ้งทั่วโลกกำลังมองหาส่วนลดพิเศษต่าง ๆ สำหรับช่วงเทศกาลลดราคาสินค้าครั้งนี้ ซึ่งนอกเหนือจากผู้ที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งแล้วยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มที่ตื่นเต้นรอคอยวันนี้เช่นกันคือ “เหล่าบรรดาอาชญากรไซเบอร์”

หลายปีก่อนนักการตลาดนิยมทำการตลาดกับลูกค้าเป้าหมาย (External Marketing) เพียงอย่างเดียว เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และการรับรู้สินค้า แต่ปัจจุบันการสร้าง Brand เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทำการตลาดแบบองค์รวมด้วยวิธีการส่ง Message เดียว ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า หรือรูปแบบการให้บริการ และอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น ได้แก่ การทำการตลาดกับบุคลากรภายในองค์กร (Internal Marketing) เพื่อให้พนักงานสามารถส่งมอบสินค้า และบริการไปในแนวทางที่บริษัทตั้งใจไว้ และบรรลุเป้าหมายของการสร้าง Brand ได้ในที่สุด

ในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนเร็วขึ้น สิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป หรือข่าวสารมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว การทำงานก็ต้องเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา คุณจะรับมือกับการทำงานในโลกยุคดิจิทัลนี้อย่างไร? ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) jobsDB แนะนำว่า คุณควรใช้ระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีมาวางแผนการทำงานเรื่องการจัดการองค์กรของคุณ และนี่คือ 5 ทักษะที่ควรมีสำหรับ HR ในยุคนี้ เพื่อให้ทันกับโลกดิจิทัลที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว

ยูนิฟอร์มบริษัท ประจำปี 2019 , 33 ผู้ชม

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี , 46 ผู้ชม

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี , 52 ผู้ชม

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี , 70 ผู้ชม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี , 39 ผู้ชม

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี , 100 ผู้ชม

พันธมิตรของเรา

 

 ค่าสถิติโลกตามเวลาจริง

  • ประชากรโลก
  • รัฐบาลและเศรษฐกิจ
  • สังคมและสื่อ
  • สิ่งแวดล้อม
  • อาหาร
  • น้ำ
  • พลังงาน
  • สาธารณสุข

ที่มา : https://www.worldometers.info/th/

Powered by MakeWebEasy.com