HBD Feb21

กิจกรรมต่างๆ , 37 ผู้ชม

HBD Jan21

กิจกรรมต่างๆ , 64 ผู้ชม

รับประทานข้าวกลางวันส่งท้ายปีเก่า

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี , 75 ผู้ชม

บริหารคลังสินค้า

กิจกรรมต่างๆ , 197 ผู้ชม

ติดตั้งแอร์ ลูกค้า

งานแอร์ , 241 ผู้ชม

ตรวจนับสต๊อกสินค้า

กิจกรรมต่างๆ , 284 ผู้ชม

ล้างแอร์ ลูกค้า

งานแอร์ , 247 ผู้ชม

ล้างแอร์ ลูกค้า

งานแอร์ , 241 ผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com