บริษัทล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการงานด้านการจัดการองค์กรและด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, งานคลังสินค้า และ จัดส่ง, งานสารสนเทศ
" เราจะเป็นผู้ให้บริการในด้านการวางแผนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร เพื่อการมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม "
ความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
     บริษัทล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด ก่อตั้งปี 2555 ด้วยแนวคิดที่ว่า เราจะบริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากความชำนาญเฉพาะด้าน ดังนั้น ทีมบริหาร จึงเริ่มดำเนินการตั้งบริษัทฯ โดยดึงความชำนาญใน 3 ด้านมาเป็นงานบริการให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ในด้านงานบริหารการจัดการ และงานด้านทรัพยากรบุคคล, งานคลังสินค้า และ จัดส่ง, งานสารสนเทศ เพื่อเป็นบริษัทฯ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวล หรือเป็นห่วงงานด้านสนับสนุนเหล่านี้เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นทำการตลาดหรือการขายได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นที่ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก และให้บริการในลักษณะของการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมการตรวจสอบและรายงานได้อย่างต่อเนื่องผ่านทางระบบสารสนเทศและรายงานประจำเดือน โดยผ่านการทำความเข้าใจในขอบเขตของการทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อพัฒนาแก้ไขให้แต่ละบริษัทฯ โดยดำเนินการแต่ละด้านของงานเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละบริษัทฯ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาความสามารถและแก้ไขจุดอ่อนของธุรกิจไปพร้อมๆกันเพื่อความก้าวหน้าที่มั่นคง และยั่งยืน
โดยบริษัทฯ มี vision ดังนี้

"เราจะเป็นผู้ให้บริการในด้านการวางแผนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร เพื่อการมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม"

และใช้นโยบายในการบริการ ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ และ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบ โดยการปฏิบัติงานจะยึดถือ ความถูกต้อง และ การมีมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ทีมทำงานจะปฏิบัติงานด้วยความชัดเจนแต่ยืดหยุ่นให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อเรา
 
  189/2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
 
  02-992-2934
 

www.logmat.net
 
Powered by MakeWebEasy.com