บริการด้านงานบุคคลและธุรการ

     เราเป็นผู้ผสานงานจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมระหว่าง ผู้ว่าจ้าง และผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพี่ยงแค่ท่านส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรายละเอียดมายังทางทีมงานของเรา พร้อมรูปภาพ รวมถึงการรับทำรายละเอียดด้านเงินเดือนพร้อมทั้งวิเคราะห์เงินเดือน การสร้างโครงสร้างเงินเดือน และการประสานงานกับประกันสังคน ในพื้นที่ให้บริการนั้น ๆตลอดจนการติดต่อด้านการตรวจสุขภาพประจำปี หรือประกันภัย โดยทางเราประสานและคัดเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจและความจำเป็นของลุกค้าแต่ละราย อีกทั้งเรายังให้บริการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒาบุคลากรทั้งในระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหารโดยให้บริการในพื้นที่ของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้งานด้านบุคคลเป็นเสมือนหัวใจสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้บริษัทฯมีศักยภาพมากขึ้น รองรับการขยายตัวและการรักษาความแข็งแกร่งในเรื่องความชำนาญในงานได้เป็นอย่างดี


  บริการสรรหาและจัดจ้างบุคลากร

     บริการสำหรับบริษัทที่ต้องการพนักงานเข้าทำงาน ผู้ที่ต้องการหางาน หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานกับเรา ง่ายๆ เพียงกรอกประวัติไว้ เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด และที่สำคัญ ฟรี เพราะเราตระหนักดีว่าทุกองค์กรต้องการกำลังคนที่เหมาะสม ทางเราจึงมีการสัมภาษณ์เบื้องต้นให้กับลูกค้า ก่อนที่จะส่งรายชื่อผู้สมัครให้กับลูกค้า เพื่อสัมภาษณ์ในเชิงลึกต่อไป เพื่อประหยัดเวลาในการเตรียมบุคลากรและสัมภาษณ์เบื้องต้น นั้นเอง


  บริการจัดทำข้อมูลเงินเดือน

     บริการจัดทำเงินเดือน รายงานต่างๆทางด้านเงินเดือน รายการรับ รายการหัก และรายการอื่นๆ รวมถึงด้านประกันสังคม โดยโปรแกรมบริหารบุคคลที่มีมาตรฐาน ออกเป็นสลิปคาร์บอน หรือ ส่งเป็น PDF ไฟล์ ตรงถึงพนักงาน อีกทั้งยังทำหน้าที่ออกใบรับรองต่างๆ ที่พนักงานต้องใช้ในการยื่นของทำนิติกรรมผ่านธนาคารหรือ เพื่อการยืนยันสถานภาพการทำงานให้ตามคำร้องขอ และที่ได้รับอนุมัติจากทางองค์กรแล้วเท่านั้น

 

image
 
เราให้บริการงานบุคคล ตามขนาดและโครงสร้างของแต่ละบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ การบริหารงานโดยยึดระบบการอนุมัติการทำงาน และ อำนาจหน้าที่ อีกทั้งเรายังออกแบบ Job Description (JD)และ Work in Process (WI) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวางแนวทางสำหรับการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพตามรูปแบบธุรกิจ ที่มีลักษณะการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน เพื่อความชัดเจนในการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงพนักงานที่ยังเป็นจุดอ่อนสำคัญในงานนั้นๆให้ดีขึ้นอีกด้วย
image


การทำงานที่มีประสิทธิภาพต้องได้ผู้ร่วมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ และ ทุ่มเทให้กับงานและองค์กร ตลอดจนมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่จะได้มีกำลังในการทำงานร่วมกันกับองค์กร ทีมที่ดียอมสร้างโอกาสในการสร้างผลผลิตและกำไรให้กับองค์กรอย่างมหาศาล เพราะทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร คือ "มนุษย์" นั่นเอง

 

image
                     การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญเครื่องมือที่สำคัญคือการฝึกอบรม เพื่อลดปัญหาและเพิ่มเติมความสามารถ การอบรมนอกจากการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานประจำแล้ว ยังต้องเพิ่มเติมการฝึกฝนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติที่หลากหลาย มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานที่ทำสลับกันในแผนก หรือ ในบางตำแหน่งงานสามารถโอนย้ายไปทำงานในแผนกอื่นๆได้เพื่อเพิ่มเติมทักษะและโอกาสให้กับพนักงานคนนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อตัวพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ พนักงานจะได้รับโอกาสเพื่อที่จะขยับขยายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต หรือ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลาย สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ทำให้ไม่เบื่อหน่ายในการทำงาน ดังนั้นการทำงานที่มีการฝึกอบรมการพัฒนา
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้