บริษัท ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด
เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2555 โดยการร่วมลงทุนกับผู้มีความรู้ความชำนาญ และมอบหมายให้การบริหารงานกับ คุณนิพนธ์ ศรแก้ว โดยเริ่มจากการเน้นงาน 3 ด้าน งานบริหารบุคคล งานบริหารคลังสินค้า และ งานด้านสารสนเทศ โดยบริการลูกค้าให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ธุรกิจของลุกค้าประสบความสำเร็จด้วยการบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ แต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มเวลาการทำงานให้กับลูกค้าของท่านได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และ ในปัจจุบันเราเพิ่มงานด้านการเป็นศูนย์กระจายสินค้าและบริหารคลังสินค้า ให้กับ "กลุ่มบริษัท เหนือน้ำแอร์"  ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนเครื่องปรับอากาศแบรนด์ชั้นนำ อย่างเป็นทางการหลายแบรนด์ และ ได้ขยายงานด้านการจำหน่ายเหล็กรูปพรรณเพิ่มเติม จึงทำให้ปัจจุบัน เรามีงานเพิ่มเติมอีกด้าน คือ "งานด้านจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ" ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของบริษัทฯให้แข็งแรงมากขึ้น โดยเน้นไปที่สินค้ากลุ่มที่มีความต้องการของตลาดมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอก. รับรองเป็นสำคัญ โดยมีทีมงานกว่า 30 คนช่วยกันดูแลงานทั้งหมด ทั้งด้านการขาย และด้านการจัดส่ง ที่เราเน้นการจัดส่งถึงหน้างาน และพื้นที่ของลูกค้า โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยและถูกต้องของสินค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนทีมธุรการดูแลงานด้านเอกสาร ของลูกค้าไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร และการตรวจสอบสต๊อกสินค้าต่างๆ พวกเราเน้นการทำงานเป็นทีม และ การทำงานที่ไม่สร้างปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นให้บริการที่ดี โดยลดค่าใช้จ่ายและใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆโดยพัฒนาโปรแกรม LogS ขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านการจัดส่ง และ บริหารคลังสินค้า ร่วมกันกับลูกค้าที่สะดวกใช้โปรแกรมกับทางเรา ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังและการเคลื่อนไหวของงานได้ตลอดเวลา อีกทั้งเรายังเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าถึงมือลูกค้าเสมือนลูกค้าดำเนินการเอง และการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ "เราจะจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ให้ลูกค้าด้วยความตั้งใจและมีความเป็นมืออาชีพ" ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ แบรนด์ LOGMATsteel ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นแบรนด์สำหรับการจัดจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงสินค้า และ ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความสามารถที่มากขึ้นทั้งด้านการจัดจำหน่ายและงานด้านบริการสนับสนุนต่างๆ บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกกลุ่มงานของบริษัทฯจะสามารถเชื่อมั่น และ ใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ทางเราได้มีโอกาสพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งการบริการและจัดหาสินค้า ที่เหมาะสมมาบริการทุกท่านต่อไป 
 

นิพนธ์ ศรแก้ว
กรรมการผู้จัดการ

 

 

image
บริการจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ต่างๆ
image
บริหารคลังสินค้า เครื่องปรับอากาศ และอะไหล่
image
บริการจัดส่งสินค้า แบบ B2B 
Powered by MakeWebEasy.com