กิจกรรมฝึกอบรมของเราและพันธมิตร

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ตัดเลื่อย

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง งานพับ งานตัดเฉือน

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Cloud Computing 

 

บริษัทล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดโครงการการฝึกอบรม หลักสูตร Cloud Computing ให้กับ บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 28 มกราคม 2560 เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของ Cloud เรียนรู้การใช้งานและการติดตั้ง พร้อมปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

โครงการการอบรมหัวข้อ การเป็นหัวงานที่มีคุณภาพ
ที่บริษัท ทวีทรัพย์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

 

 

Visitors: 7,389