ระบบบริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เราบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซต์ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า

เราให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากกว่า10 ปี ให้คำปรึกษาการวางระบบ การจัดสรรค์ทรัพยากร รวมถึงการติดตั้งและดูแลระบบด้วยตนเอง

 

นอกจากนี้เรายังพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ให้กับองค์กร เว็บไซต์อีคอมเมอร์ส และจัดการอบรมระบบ

  

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

     การติดตั้งและดูแลระบบ

บริการอบรมการใช้งาน

     จัดอบรมเรื่อง ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

บริการสร้างและออกแบบเว็บไซต์

     บริการสร้างออกแบบเว็บไซต์


  • บริการด้านงานบุคคลและธุรการ เราเป็นผู้ผสานงานจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมระหว่าง ผู้ว่าจ้าง และผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพี่ยงแค่ท่านส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรายละเอียดมายังทา...

  • บริการงานด้านคลังสินค้าและจัดส่ง เราให้บริการบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยให้คำปรึกษาและวางระบบคลังสินค้าตามธุรกิจ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน เราให้บริการด้านการวางแผนจัดส่ง และบริหารกา...
Visitors: 7,388