งานด้านสารสนเทศ 
 
 
 

 

ระบบบริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

     เราศึกษาและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานขององค์กรว่ามีความจำเป็นที่ต้องลดค่าใช้จ่ายและแข่งขันกับเวลา เพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดและมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด เราจึงมีโปรแกรมเมอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมเพื่อลดเวลา และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะโปรแกรมสำเร็จรูปในปัจจุบันที่ใช้สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง จะเน้นระบบเพื่อตอบสนองการทำงานด้านบัญชีเป็นหลัก ทำให้ส่วนงานอื่นๆจะยังขาดระบบที่เหมาะสมมาช่วยในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบประเมินการทำงานของแผนกบุคคลที่ต้องใช้กระดาษในการประเมินและทำ excel เพื่อการประมวลผม หรือ ระบบคิดค่าคอมมิชชั่น ที่ต้องแปลผันตามธุรกิจและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นจ่ายเมื่อเก็บเงินได้ ,ค่าคอมแปรผันตามดยอดขาย เป็นบันได เป็นต้น ทั้งนี้งานเหล่านี้จะหมดไปหากมีการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ต่อยอดจากโปรแกรมหลักที่มีอยู่นั่นเอง อีกทั้งความสำคัญของข้อมูลที่ระบบปฏิบัติการหลักไม่สามารถให้ได้ เช่น การวิเคราะห์เชิงลึก จากข้อมูลการขาย ข้อมูลสินค้า หรือ บริการต่างๆ ทางเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาหาความเป็นไปได้เพื่อนำมาพัฒนาหรือเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติงานของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 
เราให้ความสำคัญกับ โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ และโปรแกรมที่เป็นความลับ เพราะการใช้งานต้องป้องกันระบบให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อจะได้รองรับการทำงานทุกวันนั่นเอง   


  นอกจากนี้เรายังให้บริการดูแลงานระบบและติดตั้งระบบ ภายในสำนักงาน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราคาประหยัด

             บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

                      การติดตั้งและดูแลระบบภายในองค์กร
             

             บริการสร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

                     บริการสร้างโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในงาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิ์ในการทำงานด้านต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯพัฒนาโปรแกรมสำหรับการ บริหารการจัดการด้านการจัดส่งสินค้า ระหว่างศูนย์กระจายสินค้าและสำนักงานขายที่อยู่คนละพื้นที่กัน เพื่อให้การทำงานสามารถทำไปพร้อมๆกันได้อย่างไม่ติดขัดและไม่ตกหล่น รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการลางานของพนักงานภายในบริษัทฯ และ การออกแบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์การขาย และการตลาด เพื่อให้ทราบโอกาสในการทำกำไรหรือการบริหาร ห่วงโซ่อุปทาน ได้อย่างเหมาะสม เพราะโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปจะเน้นไปที่ระบบบัญชี และขาดการวิเคราะห์ข้อมูลกระทบการเคลื่อนไหวระหว่างปี ซึ่งจะเน้นเพียงแค่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันเท่านั้น ทางเราพัฒนาแนวคิดในลักษณะของ ERP ที่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดองค์กร และความจำเป็น เพื่อการพัมนาและสนับสนุนการทำงานของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยงบประมาณที่ไม่สูงเกินไป 


 

 

Powered by MakeWebEasy.com